Eerlijke prijzen

Eerlijke prijzen zijn belangrijk voor de stabiliteit in de bevoorradingsketen en dus uiteindelijk belangrijk voor alle partners in die keten. Als centrale speler in de toeleveringsketens hebben wij invloed op de structurele ontwikkeling ervan. Wij zetten ons ook in om een eerlijke verdeling van de waarde in de productiebevoorradingsketen te ondersteunen en de volatiliteit te sturen.

Eerlijke prijzen hebben gevolgen voor alle partijen in de toeleveringsketen en kunnen alleen worden bereikt met de medewerking van de belangrijke betrokken partijen. Daarom werken wij intensief samen met zowel onze klanten (detailhandel, verwerkers en voedingsdiensten) als landbouwers om innovatieve en duurzame prijsmodellen te ontwikkelen. Onze inspanningen zijn in de eerste plaats gericht op de boeren, omdat de traditionele varkenscyclus op hen de meeste impact heeft.

Marktsituatie

Traditioneel zijn de runderprijzen en vooral de varkensprijzen volatiel. Kenmerkend voor de varkensmarkt zijn de kortetermijnfocus en de fluctuerende vraag en aanbod, die van invloed zijn op de spotprijsniveaus, waarbij handelaren de internationale markt domineren. Een meer voorspelbaar aanbod van dieren en minder prijsvolatiliteit zijn in het belang van alle partijen in de keten, zodat zij hun risico’s kunnen beheren.

Wij zijn van oordeel dat een eerlijke prijsstelling in het belang is van de gehele keten, met inbegrip van de samenleving in het algemeen

Beleid en commitment

Een korte betalingstermijn is belangrijk voor boeren. Vion betaalt zijn boeren binnen een kort tijdsbestek en helpt zo de werkkapitaalsituatie bij de boeren te verlichten.

Een ander belangrijk onderwerp is de manier waarop de waarde wordt verdeeld onder de ketenpartners, die sterk wordt beïnvloed door de markt. Wij willen ervoor zorgen dat elke partner in de toeleveringsketen genoeg geld verdient om zijn bedrijf te kunnen runnen. Voor ons betekent ‘eerlijk’ dat geen enkele partij buitensporig meer verdient dan andere partijen in de toeleveringsketen. Als er sprake is van onevenwichtigheid, is dat over het algemeen niet goed voor de continuïteit van de toeleveringsketen.

Vion zet zich in om zijn prijs- en contractmodellen te verbeteren, zowel om een eerlijke verdeling van waarde in de productieketen te ondersteunen, als om volatiliteit die samenhangt met de traditionele varkenscyclus te voorkomen. Dit omvat de aankoopprijs van dieren, die het succes en de continuïteit van de bedrijven van de boeren ondersteunt. De prijs die aan de boeren wordt betaald, is echter sterk afhankelijk van de vraag of de internationale vleesmarkt een eerlijke prijs betaalt, en dus van de bereidheid van de klanten van Vion om deze prijsniveaus te accepteren.

Nieuws & Stories

Geen onderdeel van een categorie
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
Nieuws
17 november 2023 Vion holding statement
Persbericht
13 november 2023 World Steak Challenge 2023: Vion wint 2x goud, 1x zilver en 5x brons
Persbericht
05 oktober 2023 Leon Cuypers COO nieuwe Benelux organisatie bij Vion
Persbericht
04 oktober 2023 Philippe Thomas COO nieuwe Duitsland organisatie bij Vion
Nieuws
02 oktober 2023 ‘De klimaatsensor is een extra paar ogen in de stal’
Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland

Met onze initiatieven inzake eerlijke prijsstelling helpen wij ervoor te zorgen dat de markten voor voedselgrondstoffen naar behoren functioneren en helpen wij extreme volatiliteit van de voedselprijzen te beperken. Ook bevorderen wij de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die uit genetische hulpbronnen voortvloeien. Op die manier hebben wij een positieve invloed op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 2.c en 15.6. Prijsstelling zal altijd onderdeel zijn van zakelijke onderhandelingen, maar Vion heeft geen directe negatieve invloed op de maatschappij als het gaat om eerlijke prijsstelling. Wij zijn van mening dat een eerlijke prijsstelling in het belang is van de hele toeleveringsketen, inclusief de bredere samenleving.

Building balanced supply chains

Wij hebben een aantal bestaande toeleveringsketens voor bijvoorbeeld Robusto en De Groene Weg, en hebben speciale toeleveringsketens voor specifieke klanten zoals de Nederlandse detailhandelaren PLUS en Albert Heijn. Wij nemen deze bestaande supply chains als uitgangspunt en brengen onze partners daarin samen. We doen dit om ervoor te zorgen dat alle partners goed functioneren als een toeleveringsketen. Een goed voorbeeld hiervan is ons groeiende concept met het Geprüfte Qualität Bayern (GQB) certificaat.

Met onze ketenpartners bespreken we onderwerpen als voer, dierenwelzijn, logistiek en energie, omdat die van invloed zijn op de kosten van de veehouderij. Deze onderwerpen hangen nauw samen met eerlijke prijsstelling en worden steeds belangrijker. Om geleerde informatie te delen en de prestaties binnen de toeleveringsketen te verbeteren, werken we samen met een data-coöperatie genaamd JoinData en hebben we onze eigen blockchain ontwikkeld, de Vion Pork Chain VISION. In 2021 is de Good Farming Star toeleveringsketen aangesloten op de blockchain, waardoor de data transparant is voor de gehele toeleveringsketen.

Wij zijn van oordeel dat een eerlijke prijsstelling in het belang is van de gehele keten, met inbegrip van de samenleving in het algemeen

Good Farming Balance

De overgrote meerderheid van onze leveranciers kiest voor het PIG-prijssysteem. In februari 2021 ontvingen de landbouwers met een Good Farming Balance-contract op basis van het PIG-systeem een extra betaling om ervoor te zorgen dat de prijs overeenstemde met het benchmarkgemiddelde dat wordt afgeleid uit een portefeuille van representatieve internationale prijzen.

Als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 en de uitbraken van Afrikaanse varkenspest in Duitsland zijn de internationale en de nationale vleesmarkten in onbalans geraakt. Voor Nederland is in 2020 en 2021 een aantal belangrijke internationale markten tijdelijk weggevallen. Vanwege de verstoorde marktsituatie is het PIG-systeem in week 15, 2020 tijdelijk stopgezet. Vion heeft nu een passende oplossing bedacht voor 2022 en voert een herzien PIG-systeem in, dat per 1 januari 2022 ingaat. Het herziene PIG-systeem is een prijs die is gebaseerd op een benchmarkgemiddelde dat is afgeleid van een portefeuille van representatieve nationale en internationale prijzen en de EU-index voor geslachte dieren.

Nieuws & Stories

Geen onderdeel van een categorie
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
Nieuws
17 november 2023 Vion holding statement
Persbericht
13 november 2023 World Steak Challenge 2023: Vion wint 2x goud, 1x zilver en 5x brons
Persbericht
05 oktober 2023 Leon Cuypers COO nieuwe Benelux organisatie bij Vion
Persbericht
04 oktober 2023 Philippe Thomas COO nieuwe Duitsland organisatie bij Vion
Nieuws
02 oktober 2023 ‘De klimaatsensor is een extra paar ogen in de stal’
Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland
  Geleverde varkens van veehouders die deelnemen aan Good Farming Balance
  Geleverde varkens van veehouders die deelnemen aan Good Farming Balance
  2019 50 %
  2020 50 %
  2021 49 %
  2019 74 %
  2020 74 %
  2021 76 %
  2019 10 %
  2020 8 %
  2021 19 %
  Wij ontwikkelen nieuwe evenwichtige ketens met bijbehorende prijssystemen voor onze verschillende varkensvleesketens.

  Toelichting op de resultaten

  Onze doelstelling voor 2021 voor het percentage geleverde varkens afkomstig van boeren die deelnemen aan Good Farming Balance was 75% voor Nederland en 25% voor Duitsland. De doelstelling voor Nederland is gehaald en de doelstelling voor Duitsland werd bijna gehaald.

  Varkenshouders in Duitsland kregen te maken met ongekende omstandigheden. De Afrikaanse varkenspest veroorzaakte een exportverbod voor varkensvlees en een overvloed aan vlees binnen de EU leidde tot een enorme daling van de prijzen van varkensvlees. Voor veel Duitse boeren was deze onzekerheid op de markten een reden om beslissingen over nieuwe contracten uit te stellen.

  Nieuws & Stories

  Geen onderdeel van een categorie
  28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
  Persbericht
  22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
  Nieuws
  17 november 2023 Vion holding statement
  Persbericht
  13 november 2023 World Steak Challenge 2023: Vion wint 2x goud, 1x zilver en 5x brons
  Persbericht
  05 oktober 2023 Leon Cuypers COO nieuwe Benelux organisatie bij Vion
  Persbericht
  04 oktober 2023 Philippe Thomas COO nieuwe Duitsland organisatie bij Vion
  Nieuws
  02 oktober 2023 ‘De klimaatsensor is een extra paar ogen in de stal’
  Persbericht
  26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
  Persbericht
  22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
  Persbericht
  10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
  Persbericht
  19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
  Persbericht
  19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
  Persbericht
  13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
  Persbericht Geen onderdeel van een categorie
  29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
  Persbericht
  15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland