Partnership met varkenshouders

Vion gelooft in samenwerken in ketens. Samen met onze partners creëren we waarde. Daarom streven we naar lange termijn relaties met professionele varkenshouders. De zorg die zij op hun bedrijven besteden aan hun dieren is de basis voor kwaliteit, ook in de rest van de keten.

Vion en de varkenshouder versterken elkaar. We vertalen wensen uit de markt naar het boerenerf en betrekken varkenshouders bij Vion’s activiteiten. Samen met onze varkenshouders zorgen we voor  kwalitatief hoogwaardige producten: afgestemd op de vraag van de markt en geproduceerd in geborgde ketens. Zo kunnen we consumenten voorzien van kwaliteitsvlees dat voldoet aan de hoogste normen van voedselveiligheid.

"Kwaliteitsvlees dat voldoet aan de hoogste normen van voedselveiligheid"

Service voor varkenshouders

Partnership met de varkenshouders is een belangrijk onderdeel van de strategie van Vion Pork.
Vanuit Vion Farming geeft de onderneming hier invulling aan. Binnen Vion is de afdeling Farming verantwoordelijk voor het optimaal aansluiten van de aanvoer van de varkens op de vraag uit de markt. Wekelijks zorgen onze medewerkers ervoor dat de varkens volgens planning worden aangevoerd.

Daarnaast ondersteunen we varkenshouders bij hun bedrijfsvoering, door hen te adviseren en door informatie te verstrekken. Ons online informatiesysteem FarmingNet is hierbij een belangrijk hulpmiddel. FarmingNet geeft de varkenshouder inzicht in zijn resultaten en stelt hem in staat om zijn bedrijf verder te optimaliseren; samen met Vion, zijn voeradviseur of dierenarts. Via digitale nieuwsbrieven en via de website van Vion Farming informeren we onze leveranciers over relevante ontwikkelingen.

Samen werken in ketens

Samenwerken in ketens zorgt voor vertrouwen bij leveranciers, afnemers en consumenten. Samen met varkenshouders en andere ketenpartners zorgt Vion voor kwaliteitsvlees dat aansluit bij de vraag in de markt.

We investeren continue in het ontwikkelen van onze ketens. Onze Good Farming-concepten zijn gebaseerd op integraal ketenmanagement, waarbij we samen met onze ketenpartners werken aan voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn en -gezondheid, traceerbaarheid, transparantie en duurzaamheid.

"Continue investeren in het upgraden van onze ketens"

Onze Good Farming-aanpak

Met onze Good Farming-aanpak, spitsen we de productie toe op de specifieke wensen van klanten en markten. Vion werkt binnen deze aanpak vraaggestuurd, om kwaliteit op maat te kunnen leveren. Mede dankzij erkende kwaliteitssystemen, tracking&tracing en veel kennis en expertise kunnen we gecertificeerde kwaliteit garanderen. Duurzaamheid zien we daarbij als een integraal onderdeel van de keten. Ook dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van de Good Farming-ketenconcepten.

"Duurzame basis voor een sterke keten"

Drie vraaggestuurde marktconcepten

We werken binnen Vion met drie marktconcepten, die elk op hun eigen manier aansluiten bij de wensen van de markt en consument: Good Farming Balance, Good Farming Star en Good Farming Organic. Klik hieronder op de concepten voor meer informatie.

Back to top