Diergezondheid

Als voedselproducent zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid, productintegriteit, dierenwelzijn en diergezondheid. Diergezondheid – en daarmee dierenwelzijn en voedselveiligheid – staat hoog op de Vion-agenda. Hierbij werken we nauw samen met onze ketenpartners.

We ondersteunen onze varkenshouders met persoonlijk advies en geven ze inzicht in hun technische resultaten met FarmingNet, ons online informatiesysteem. Dit systeem levert de varkenshouders onder andere belangrijke kennis op over de gezondheid van hun varkens. Vion werkt actief samen met de varkenshouder, voeradviseur en dierenarts aan gezonde dieren in de stal, om het gebruik van antibiotica zo beperkt mogelijk te houden. Onder andere door gezondheidsgegevens terug te koppelen vanuit FarmingNet, ondersteunen we varkenshouders in een verantwoord gebruik van antibiotica.

Door inachtneming van een zogenaamde wachttermijn met betrekking tot verwerking van varkens na de behandeling met antibiotica, wordt voorkomen dat residuen van antibiotica in het vlees aanwezig zijn. Daarnaast bewaken we veel strenger dan wettelijk verplicht alle risico’s op het gebied van diergezondheid en voedselveiligheid. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke verantwoording voor de volksgezondheid. Door te monitoren, controleren en waar nodig passende maatregelen te nemen, werken we continu aan verbetering.

Terug naar boven