Good Farming Star

Varkensvlees met één ster van het Beter Leven keurmerk

Speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde Vion Good Farming Star. In deze keten is er extra aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Dit vraaggestuurde ketenconcept kwam tot stand in samenwerking met onder andere de Dierenbescherming en Retail. Op een Good Farming Star-boerderij hebben varkens onder andere meer leefruimte dan in een regulier bedrijf. Ook is er verlichting met een dag- en nachtritme en extra speelmateriaal in de stal. Binnen het Good Farming Star-concept worden biggen niet gecastreerd.

In de supermarkten van Nederlandse retailers heeft het vlees één ster van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming op de verpakking. Ook heeft de verpakking een GGN nummer. Dit is een uniek 13-cijferig nummer dat is verbonden aan de producent. Dit nummer toont aan dat het vlees uit een volledig gecontroleerde en transparante keten komt.

Binnen de Good Farming Star-keten werken we samen met een stabiele groep betrokken Nederlandse varkenshouders. Deze groep bestaat uit ruim 180 familiebedrijven en is verenigd in de leveranciersvereniging StarFarmers.

Meer weten over het ketenconcept Good Farming Star, de StarFarmers en hun productiewijze? Ga dan naar www.goodfarmingstar.com.

Back to top