Voedselveiligheid

De productie van gezond en veilig voedsel is een van de topprioriteiten van Vion. Voedselveiligheid en borging van de kwaliteit daarvan zijn onderdeel van de gedragscode van alle productielocaties van Vion. Vion houdt zich aan de ISO 9001-norm voor kwaliteitsgeörienteerde organisaties, en alle Vion-vestigingen zijn ISO 9001-gecertificeerd.

Onze activiteiten op het gebied van voedselveiligheid betreffen verschillende gebieden en processen:

 • Hoge hygiënenormen tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
 • Opleiding van personeel.
 • De gebruikte apparatuur.
 • Het dagelijks reinigen en desinfecteren van productieruimten.
 • Als bestuurslid van normerende organisaties willen we ertoe bijdragen de lat voor voedselveiligheidsnormen hoger te leggen.
 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om de nieuwste inzichten te verkrijgen en mogelijkheden voor verbetering te bestuderen.

Al onze vestigingen werken volgens het HACCP-systeem van Vion. Wat betreft slachten zijn er twee sleutelprincipes voor het waarborgen van voedselveiligheid, die daarom de belangrijkste doelstellingen vormen in de dagelijkse bedrijfsvoering:

 • Borging van hygiënische verwerking, met zero tolerance op verontreiniging door digesta.
 • Preventie van vermenigvuldiging van micro-organismen door regeling van de temperatuur in elk productiestadium.

Om naleving van de voedselveiligheidsregels en eisen van de klant te controleren, zijn alle productielocaties gecertificeerd volgens de regelgeving van de Global Food Safety Initiative (GFSI). De twee particuliere normen voor voedselveiligheid die we gebruiken, zijnde International Featured Standards Food (IFS Food) en de British Retail Consortium (BRC)-norm. Deze en andere controlerapporten publiceren wij, net als de resultaten van kwartaalinspecties, op onze Nederlandse en Duitse publieke websites www.vion-transparency.com/nl en www.vion-transparency.com/de

Voedselveiligheid en kwaliteitsborging zijn verankerd in de gedragscodes van alle Vion-productielocaties

Producten gemaakt van levende dieren bevatten onvermijdelijk micro-organismen. Dit is op zich geen risico; het maakt deel uit van de natuur. Bewaking van het aantal micro-organismen als KPI geeft wel een duidelijke indicatie van onze hygiënische werkwijze. Vion baseerde de interne microbiologische norm op het aantal bacteriën uit de bacteriefamilie Enterobacteriaceae tijdens de laatste productiefasen; dit is het stadium waarin de producten het meest worden aangeraakt. Gezien de natuurlijke variatie in bacterie-aantallen en herkomst van producten is het onwaarschijnlijk dat alle monsters altijd aan onze interne norm voldoen. Door te streven naar een zo hoog mogelijk percentage kunnen we onze werkwijze echter voortdurend verbeteren en potentiële microbiologische risico’s voor de voedselveiligheid steeds verder terugdringen. Ons doel voor 2022 is dat 90% van ons varkens- en rundvlees voldoet aan de interne Vion-norm.

Om de risico’s binnen de keten te beperken, verlangen wij van onze leveranciers dat zij zich houden aan en hun activiteiten certificeren volgens een Good Agricultural Practice-regeling (GAP), zoals GlobalGAP, de Duitse QS (Qualität und Sicherheit), de Nederlandse Integrale Keten Beheersing (IKB) en Holland Varken. De regelingen zijn onafhankelijk van elkaar georganiseerd. Audits op veehouderijen worden uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instanties. Als belangrijke stakeholder zet Vion zich in om bij te dragen aan het ontwerpen en organiseren van deze regelingen.

Nieuws & Stories

Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg
Nieuws
02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
Persbericht
10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
Persbericht
20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
Persbericht
18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
Persbericht
16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
Persbericht
23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
Nieuws
23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
Persbericht
21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
Persbericht
02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
Persbericht
29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid

Listeria

Vion ziet Listeria monocytogenes als een belangrijk gevaar voor de voedselveiligheid. Daarom worden producten en de productieomgeving stelselmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van listeria. Listeria kan overal in de omgeving voorkomen en vermenigvuldigt zich bij koelkasttemperaturen. Vooral jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een afweerstoornis lopen het risico om ziek te worden na het eten van besmet voedsel. Kant-en-klare voedingsmiddelen waarin listeria zich kan vermenigvuldigen, worden onderworpen aan een zogenaamd negatief vrijgifteprogramma: uit elke partij worden meerdere productmonsters genomen en bekeken op de aanwezigheid van listeria. De partij wordt pas vrijgegeven als de bacterie niet in de monsters wordt aangetroffen.

Om het coronavirus op onze productielocaties te beteugelen, hebben we verschillende maatregelen doorgevoerd

COVID-19

Om het coronavirus op onze productielocaties te beteugelen, hebben we verschillende maatregelen doorgevoerd. Naast alle werkgerelateerde maatregelen hebben we ook productcontroles uitgevoerd. Vion heeft meerdere monsters genomen van verpakte producten en omverpakkingsmateriaal om te controleren op de afwezigheid van COVID-19. Uit de resultaten van deze uitgebreide bemonstering bleek dat de producten van Vion niet hebben bijgedragen aan de verspreiding van COVID-19.

Samen met Nederlandse universiteiten en het RIVM is onderzoek gedaan naar de mogelijke verspreiding van COVID-19 via varkenshouderij. Dit onderzoek resulteerde in een wetenschappelijk artikel waarin wordt aangetoond dat varkens niet bijdragen aan de verspreiding van COVID-19 bij mensen (Sikkema et al, 2021. Emerging Microbes & Infections, 11:1, 91-94, DOI:10.1080/22221751.2021.2011625).

Nieuws & Stories

Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg
Nieuws
02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
Persbericht
10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
Persbericht
20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
Persbericht
18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
Persbericht
16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
Persbericht
23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
Nieuws
23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
Persbericht
21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
Persbericht
02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
Persbericht
29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid
  Verkoopvolume van GFSI-goedgekeurde fabrieken (IFS of BRC)
  Verkoopvolume van GFSI-goedgekeurde fabrieken
  2019 99.97 %
  2020 97.7 %
  2021 97.2 %
  % van de geslachte varkens afkomstig van de "Good Agricultural Practice" programma (IKB, QS, GlobalGAP, organic)
  % van de geslachte varkens afkomstig van de
  2019 99.5 %
  2020 99.6 %
  2021 100 %
  % van de geslachte runderen afkomstig van de "Good Agricultural Practice" programma (IKB, QS, GlobalGAP, organic)
  % van de geslachte runderen afkomstig van de
  2019 54 %
  2020 70 %
  2021 66 %
  % naleving van Vion's interne microbiologische normen voor producthygiëne
  % naleving van Vion's interne microbiologische normen voor producthygiëne
  2019 88 %
  2020 90 %
  2021 85 %

  Toelichting op de resultaten

  Onze doelstelling is 100% verkoop vanuit GFSI-goedgekeurde fabrieken. Er was sprake van een daling van het percentage omdat we nog één productielocatie hebben die niet GFSI-erkend is. Het verkoopvolumeaandeel daarvan steeg in 2021 ten opzichte van 2020, waardoor het totale percentage licht daalde.

  De criteria die worden toegepast binnen de interne microbiologische producthygiënenormen van Vion zijn aanzienlijk strenger dan de wettelijke vereiste normen. Hierdoor is de naleving van de wet te allen tijde gegarandeerd. Gezien de natuurlijke variatie in bacterie-aantallen is het onwaarschijnlijk dat alle monsters altijd aan onze strenge interne normen voldoen. Door echter te streven naar een zo hoog mogelijk percentage, kunnen we een continue verbetering van de voedselveiligheid realiseren. Voor zowel varkensvlees als rundvlees zien we op specifieke locaties een licht negatieve trend. Op deze locaties wordt aangedrongen op verbetering van deze KPI, wat in 2022 nauwlettend zal worden gevolgd.

  Nieuws & Stories

  Persbericht
  25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
  Nieuws Nieuws
  22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
  Persbericht
  17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
  Persbericht
  17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
  Persbericht
  03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg
  Nieuws
  02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
  Persbericht
  10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
  Persbericht
  20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
  Persbericht
  18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
  Persbericht
  16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
  Persbericht
  23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
  Nieuws
  23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
  Persbericht
  21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
  Persbericht
  02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
  Persbericht
  29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid