Voedselveiligheid

In de voedselproductie, vooral bij het bereiden van voedsel van dierlijke oorsprong, bestaat altijd het risico dat je manier van werken een negatieve invloed heeft op de voedselveiligheid. Dieren dragen micro-organismen bij zich die ook mensen kunnen besmetten wanneer zij aan dergelijke bacteriën worden blootgesteld. Bovendien omvat de verwerking van dieren en producten in de toeleveringsketen vele momenten waarop producten besmet kunnen raken met ongewenste stoffen als de manier van werken niet aan de vereiste hygiënische normen voldoet. Als zodanig hebben Vion, onze klanten en consumenten de mogelijkheid om besmetting te veroorzaken die kan leiden tot een door voedsel overgedragen infectie of vergiftiging. Onze prestaties met betrekking tot voedselveiligheidsprocedures blijven echter stabiel en effectief. Op deze manier dragen we ertoe bij dat mensen het hele jaar door toegang hebben tot veilig en voedzaam voedsel (Sustainable Development Goal doel 2.1). We streven ernaar een positieve invloed te hebben op de voedselveiligheid in onze sector.

De productie van gezond en veilig voedsel is een van de topprioriteiten van Vion. Voedselveiligheid en borging van de kwaliteit daarvan zijn onderdeel van de gedragscode van alle productielocaties van Vion. Vion houdt zich aan de ISO 9001-norm voor kwaliteitsgeörienteerde organisaties, en alle Vion-vestigingen zijn ISO 9001-gecertificeerd. De enige uitzonderingen zijn de vestigingen die minder dan drie jaar deel uitmaken van Vion.

Onze activiteiten op het gebied van voedselveiligheid betreffen verschillende gebieden en processen:

 • Hoge hygiënenormen tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
 • Opleiding van personeel.
 • De gebruikte apparatuur.
 • Het dagelijks reinigen en desinfecteren van productieruimten.
 • Als bestuurslid van normerende organisaties willen we ertoe bijdragen de lat voor voedselveiligheidsnormen hoger te leggen.
 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om de nieuwste inzichten te verkrijgen en mogelijkheden voor verbetering te bestuderen.

Al onze vestigingen werken volgens het HACCP-systeem van Vion. Wat betreft slachten zijn er twee sleutelprincipes voor het waarborgen van voedselveiligheid. We geven deze prioriteit in onze dagelijkse werkzaamheden:

 • Borging van hygiënische verwerking, met zero tolerance op verontreiniging door digesta.
 • Preventie van vermenigvuldiging van micro-organismen door regeling van de temperatuur in elk productiestadium.

Om naleving van de voedselveiligheidsregels en eisen van de klant te controleren, zijn alle productielocaties gecertificeerd volgens de regelgeving van de Global Food Safety Initiative (GFSI). De twee particuliere normen voor voedselveiligheid die we gebruiken, zijnde International Featured Standards Food (IFS Food) en de British Retail Consortium (BRC)-norm. Deze en andere controlerapporten publiceren wij, net als de resultaten van kwartaalinspecties, op onze transparantiewebsite op www.vion-transparantie.nl.

Producten gemaakt van levende dieren bevatten onvermijdelijk micro-organismen. Dit is op zich geen risico; het maakt deel uit van de natuur. Bewaking van het aantal micro-organismen als KPI geeft wel een duidelijke indicatie van onze hygiënische werkwijze. Vion baseerde de interne microbiologische norm op het aantal bacteriën uit de bacteriefamilie Enterobacteriaceae tijdens de laatste productiefasen; dit is het stadium waarin de producten het meest worden aangeraakt. Gezien de natuurlijke variatie in bacterie-aantallen en herkomst van producten is het onwaarschijnlijk dat alle monsters altijd aan onze interne norm voldoen. Door te streven naar een zo hoog mogelijk percentage kunnen we onze werkwijze echter voortdurend verbeteren en potentiële microbiologische risico’s voor de voedselveiligheid steeds verder terugdringen. Ons doel is dat in 2023 90% van het varkens- en rundvlees voldoet aan de interne Vion-norm.

Om de risico’s binnen de keten te beperken, verlangen wij van onze leveranciers dat zij zich houden aan en hun activiteiten certificeren volgens een Good Agricultural Practice-regeling (GAP), zoals GlobalGAP, de Duitse QS (Qualität und Sicherheit), de Nederlandse Integrale Keten Beheersing (IKB) en Holland Varken. De regelingen zijn onafhankelijk van elkaar georganiseerd. Audits op veehouderijen worden uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instanties. Als belangrijke stakeholder zet Vion zich in om bij te dragen aan het ontwerpen en organiseren van deze regelingen.

Voedselveiligheid en kwaliteitsborging zijn verankerd in de gedragscodes van alle Vion-productielocaties

Nieuws & Stories

Nieuws
29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
Persbericht
27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
Persbericht
19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
Nieuws
23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
Persbericht
19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
Nieuws
12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
Nieuws
04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
Nieuws
19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
Persbericht
15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering
Persbericht
05 december 2023 Vion Zucht- en Nutzvieh bedankt Dr. Holger Looft en benoemt Ole Meyer als zijn opvolger
Persbericht
04 december 2023 Plantrecôte©: ook vleesliefhebbers zullen er dol op zijn
Nieuws
04 december 2023 Vion’s vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance ontwikkelt zich verder
Persbericht
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023

In 2022 werden geen incidenten geregistreerd waarbij Vion-producten een negatieve impact hadden op consumenten. In feite lieten verschillende voedselveiligheidsinterventies, zoals voortdurende verbeteringen in sanitaire controles en hygiënisch werken, die voortbouwden op het Vion-HACCP-programma, een duidelijke verbetering zien als het gaat om het verminderen van de blootstelling van mensen aan relevante gevaren.

Listeria kan overal in de omgeving voorkomen en vermenigvuldigt zich bij koelkasttemperaturen. Vooral jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een afweerstoornis lopen het risico om ziek te worden na het eten van besmet voedsel.

Vion ziet Listeria monocytogenes als een belangrijk gevaar voor de voedselveiligheid en we controleren onze producten en de productieomgeving routinematig op de aanwezigheid ervan. Listeria kan overal in de omgeving voorkomen en kan zich vermenigvuldigen bij koelkasttemperaturen. Vooral jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met immunodeficiëntie lopen het risico ziek te worden als ze besmet voedsel eten. In 2022 zijn we begonnen met een kwantitatieve microbiële risicobeoordeling (QMRA) specifiek op Listeria in kant-en-klare voeding om ervoor te zorgen dat we een gegevensgestuurde en op wetenschap gebaseerde controle hebben in al onze relevante productielocaties.

Kant-en-klare voedingsmiddelen waarin listeria zich kan vermenigvuldigen, worden onderworpen aan een zogenaamd negatief vrijgifteprogramma: uit elke partij worden meerdere productiemonsters genomen en gescreend op de aanwezigheid van listeria. De partij wordt pas vrijgegeven als de bacterie niet in de monsters wordt aangetroffen.

In 2022 handhaafden we onze maatregelen om COVID-19 in onze productielocaties onder controle te houden. De voordelen van vaccinatie en boostervaccinaties werden aan alle werknemers meegedeeld en degenen die zich wilden laten vaccineren, werden gestimuleerd om dit te doen. Naast arbeidsgerelateerde maatregelen voerden we ook productcontroles uit. Dit hield in dat we meerdere monsters namen van verpakte producten en verpakkingsmaterialen om te controleren of COVID-19 niet aanwezig was. De resultaten van deze uitgebreide bemonstering toonden aan dat Vion-producten niet bijdroegen aan de verspreiding van COVID-19. Bovendien werden er in 2022 geen verspreidingsgebeurtenissen, zoals waargenomen in 2021, waargenomen op Vion-locaties.

In 2022 handhaafden we onze maatregelen om COVID-19 in onze productielocaties te controleren.

Nieuws & Stories

Nieuws
29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
Persbericht
27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
Persbericht
19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
Nieuws
23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
Persbericht
19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
Nieuws
12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
Nieuws
04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
Nieuws
19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
Persbericht
15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering
Persbericht
05 december 2023 Vion Zucht- en Nutzvieh bedankt Dr. Holger Looft en benoemt Ole Meyer als zijn opvolger
Persbericht
04 december 2023 Plantrecôte©: ook vleesliefhebbers zullen er dol op zijn
Nieuws
04 december 2023 Vion’s vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance ontwikkelt zich verder
Persbericht
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
  Verkoopvolume van GFSI-goedgekeurde fabrieken (IFS of BRC)
  Verkoopvolume van GFSI-goedgekeurde fabrieken
  2020 97.7 %
  2021 97.2 %
  2022 97.1 %
  % van de geslachte varkens afkomstig van de "Good Agricultural Practice" programma (IKB, QS, GlobalGAP, organic)
  % van de geslachte varkens afkomstig van de
  2020 99.6 %
  2021 100 %
  2022 99.6 %
  % van de geslachte runderen afkomstig van de "Good Agricultural Practice" programma (IKB, QS, GlobalGAP, organic)
  % van de geslachte runderen afkomstig van de
  2020 70 %
  2021 66 %
  2022 67 %
  % naleving van Vion's interne microbiologische normen voor producthygiëne
  % naleving van Vion's interne microbiologische normen voor producthygiëne
  2020 90 %
  2021 85 %
  2022 88 %

  Toelichting op de resultaten

  Het percentage verkopen van GFSI-goedgekeurde fabrieken was iets lager in 2022 en 2021 vergeleken met 2020 omdat we nog steeds één productielocatie hebben die
  niet GFSI-goedgekeurd is. Omdat het aandeel van het verkoopvolume van die locatie toenam, daalde het GFSI-percentage licht.

  De criteria die worden toegepast binnen de interne microbiologische producthygiënenormen van Vion zijn aanzienlijk strenger dan de wettelijke vereiste normen. Hierdoor is de naleving van de wet te allen tijde gegarandeerd. Gezien de natuurlijke variatie in bacterie-aantallen is het onwaarschijnlijk dat alle monsters altijd aan onze strenge interne normen voldoen. Door echter te streven naar een zo hoog mogelijk percentage, kunnen we een continue verbetering van de voedselveiligheid realiseren.

  Nieuws & Stories

  Nieuws
  29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
  Persbericht
  27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
  Persbericht
  19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
  Nieuws
  23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
  Persbericht
  19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
  Persbericht
  16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
  Nieuws
  12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
  Nieuws
  04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
  Nieuws
  19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
  Persbericht
  15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering
  Persbericht
  05 december 2023 Vion Zucht- en Nutzvieh bedankt Dr. Holger Looft en benoemt Ole Meyer als zijn opvolger
  Persbericht
  04 december 2023 Plantrecôte©: ook vleesliefhebbers zullen er dol op zijn
  Nieuws
  04 december 2023 Vion’s vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance ontwikkelt zich verder
  Persbericht
  28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
  Persbericht
  22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023