Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden

Beleid personeelsbeheer

Het is op dit moment moeilijk om voldoende geschikt productiepersoneel te vinden. Vion werkt nauw samen met inleenbedrijven. Op de regionale arbeidsmarkten in Duitsland en Nederland zijn niet voldoende arbeidskrachten. Het bestand aan ingeleende krachten en het reguliere personeelsbestand bestaan dan ook voornamelijk uit medewerkers uit Oost- en Zuid-Europese landen.

Om te zorgen voor meer stabiliteit in het personeelsbestand en medewerkers meer zekerheid te bieden, is het onze ambitie om het aandeel Vion-werknemers te vergroten en daarmee het aandeel inleenkrachten te verminderen. Alle Nederlandse uitvoerende werknemers en inleenkrachten en het merendeel van de medewerkers in Duitsland vallen onder cao’s.

Wij behandelen iedere medewerker gelijk, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit of religie

Diversiteit

We willen een inclusieve werkgever zijn en omarmen diversiteit binnen ons personeelsbestand. Wij behandelen iedere medewerker gelijk, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit of religie.

Duurzame inzetbaarheid/Vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid betekent ervoor zorgen dat werknemers tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd op een effectieve en duurzame manier kunnen werken bij Vion. Om medewerkers fit, gezond en inzetbaar te houden, is in Nederland een programma ontwikkeld. Dit programma wordt ook in Duitsland en België ingevoerd en bestaat uit drie pijlers:

 • Vaardigheden en Wendbaarheid
 • Vitaliteit en Weerbaarheid
 • Passie en Motivatie

Arbobeleid

De medewerkers van onze productielocaties zijn ons belangrijkste kapitaal. Het handhaven en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van onze mensen is dan ook een belangrijk doel. We zijn vastbesloten om een koploper te zijn in onze branche als het gaat om arbeidsomstandigheden.

Het doel is om in 2022 een verzuimpercentage van maximaal 4,8% in Nederland en 4,3% in Duitsland te hebben. We volgen dit cijfer wekelijks, analyseren eventuele (bijna-)ongevallen en kijken hoe we dat soort ongevallen kunnen voorkomen. Elke Duitse productielocatie heeft een eigen Health and Safety Officer. In Nederland wordt deze rol uitgevoerd door de Preventiemedewerker. Alle ongevallen, bijna-ongevallen en risicovolle situaties die tot schade of letsel kunnen leiden, moeten worden gemeld.

Bedrijfsgezondheidsdiensten en bevordering van de gezondheid van medewerkers

Werknemers kunnen zo nodig terecht bij de arbodiensten van de Preventiemedewerker, BHV-er, arbodienst, een arbeidsdeskundige, een ergonoom en een bedrijfsfysiotherapeut. Hiermee kunnen gevaren in kaart worden gebracht en voorkomen, en kunnen risico’s worden geminimaliseerd.

Via de collectieve verzekering hebben werknemers toegang tot een online interventieplatform. Op dit platform vinden zij informatie over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast biedt Vion diverse interventies op het gebied van bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning via externe aanbieders of via de online workshops van de Vion Academy. We communiceren met medewerkers via onze gezondheids- en veiligheidscampagnes die we minimaal twee keer per jaar organiseren.

Beleid voor Leren en Ontwikkeling

Vion wil dat alle medewerkers de kans krijgen om te leren en zich te ontwikkelen, en om kwaliteitstrainingen te volgen waarmee ze de kennis en vaardigheden kunnen opdoen die in ons bedrijf nodig zijn. We ontwikkelen en trainen onze medewerkers en moedigen hen actief aan om hun persoonlijke en professionele vaardigheden constant te ontwikkelen.

Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp op dit gebied. We voorzien alle relevante medewerkers van de vaardigheden en kennis om de beste praktijken op het gebied van dierenwelzijn te garanderen. Zij krijgen specifieke training op het gebied van dierenwelzijn.

Het online leerplatform van Vion genaamd ‘Vion Academy’ biedt trainingsprogramma’s die erop gericht zijn de kennis en vaardigheden van onze medewerkers te ontwikkelen en uit te breiden, zodat ze voorbereid blijven op de toekomst. Ook bieden wij maatwerkoplossingen, zoals individuele (externe) trainingen en kwalificaties.

Nieuws & Stories

Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg - deelstaatregering steunt regionale aanpak vleesvoorziening
Nieuws
02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
Persbericht
10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
Persbericht
20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
Persbericht
18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
Persbericht
16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
Persbericht
23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
Nieuws
23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
Persbericht
21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
Persbericht
02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
Persbericht
29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid
Persbericht
24 november 2022 Vion Crailsheim en zuivelfabriek Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl: expertise uitwisselen in de sector voor meer dierenwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit
Persbericht
21 november 2022 EuroTier 2022 in Hannover, Duitsland - grote respons voor Vion  
Nieuws
10 november 2022 Vion breidt verder uit in het oosten van Duitsland
Persbericht
28 oktober 2022 De Groene Weg werkt samen in 'kalf-bij-koe' project

Personeelsbeheer - Nederland

In 2021 heeft Vion een verklaring afgegeven over de doelstellingen voor personeelsbeheer voor de Nederlandse productielocaties. Onze ambitie daarin gaat verder dan de eisen uit de huidige wetgeving en afspraken. De komende twee jaar streven we ernaar om gemiddeld circa 70% van onze voormalige flexwerkers in Nederland op de loonlijst te hebben staan.

Personeel & werving

In 2021 kregen 132 flexwerkers een contract met Vion, waardoor zij nu direct bij ons in dienst zijn. Bij de werving richten we ons op verschillende groepen mensen, zoals statushouders, (niet)-Nederlandse medewerkers, schoolverlaters en zij-instromers.

Huisvesting en woon-werkverkeer

Elk flexbureau moet voldoen aan de Nederlandse SNA-norm (Stichting Normering Arbeid) en SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen, huisvestingsnorm). Vion zet zich in om fatsoenlijke huisvesting te bieden aan onze inleenkrachten en we voldoen daarbij aan de Nederlandse regelgeving.

In 2020 deed een speciale landelijke commissie (‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’, onder leiding van Emile Roemer) onderzoek naar de situatie van arbeidsmigranten en schreef een adviesrapport voor de Nederlandse overheid. De overheid heeft de regelgeving nog niet gewijzigd, maar we werken samen met verschillende stakeholders, zoals gemeenten, om te zorgen voor behoorlijke huisvesting voor onze inleenkrachten.

Hoewelde SNF-certificering nog niet in wetgeving is omgezet, heeft Vion in 2021 besloten om op onze huisvestingsfaciliteiten alvast aan deze certificering te voldoen.

Personeelsbeheer - Duitsland

Vanwege een nieuwe wet in Duitsland, ‘Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz’ (Arbeitsschutzkontrollgesetz), die in 2021 van kracht werd, heeft het Duitse projectteam voor personeelsbeheer zich volledig gericht op de overgang van ons huidige personeelsbestand van flexwerkers, dat uit 3.300 mensen bestond. Deze nieuwe wet verplicht vleesbedrijven om werknemers in dienst te nemen voor hun core business, in plaats van ze via flexbureaus in te huren. Vion is ook verantwoordelijk voor hun huisvesting en woon-werkverkeer. Het doel van de wet is om de rechten van medewerkers en hun werk- en levensomstandigheden te verbeteren. Vion staat volledig achter deze richtlijn.

Personeelsbeheer - België

Na een langdurige samenwerking heeft Vion in februari 2021 slachthuis en rundvleesproducent Adriaens in België overgenomen. Het integratieproces is op alle niveaus in volle gang.

Onze werknemers en flexwerkers worden aangemoedigd zich te laten vaccineren door hen een financiële bonus toe te kennen

Gezondheid en veiligheid

COVID-19

Vion hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving. Vanwege corona hebben we op onze productielocaties een aantal aanvullende maatregelen genomen. In de zomer van 2021, toen de Europese overheden de coronamaatregelen versoepelden, besloot Vion deze door te laten gaan om de continue veiligheid van ons personeel te garanderen. We waren zwaar getroffen door de sluitingen van verschillende fabrieken in Nederland en Duitsland en wilden voorkomen dat deze situatie zich in 2022 zou herhalen.

Vaccinaties

Een van de manieren om uit deze pandemie te komen, is vaccinatie. Daarom heeft Vion besloten om onze medewerkers en flexwerkers aan te moedigen zich te laten vaccineren door een financiële bonus toe te kennen. Daarnaast geeft personeel van de GGD regelmatig voorlichting over vaccinatie in onze kantines. Vion deelt ook uitgebreide informatie over dit onderwerp via narrowcasting en ook onze gespecialiseerde veldcoaches geven voorlichting over vaccinatie.

Leren en Ontwikkeling

Door een aanpassing in de Duitse wetgeving voor de vleesindustrie (Arbeitsschutzkontrollgesetz) begin 2021 hebben we meer dan 3.300 flexwerkers als directe werknemers van Vion mogen verwelkomen. Om onze nieuwe collega’s te ondersteunen bij hun integratie bij Vion hebben we verschillende online culturele trainingen ontwikkeld voor onze operationeel managers, voormalige jobcoaches, de ondernemingsraden en HR-managers ter voorbereiding op de onboarding van onze nieuwe collega’s en om bewustwording te creëren ten aanzien van de cultuurverschillen.

Vion Academy

Vion Academy is het online leerplatform van Vion. In 2021 hebben we 200 online cursussen toegevoegd. Het platform bevat momenteel meer dan 500 cursussen over verschillende zachte vaardigheden, tijdmanagement en MS Office. Cursussen zijn beschikbaar in het Duits, Nederlands, Engels en Pools. Alle medewerkers kunnen deze cursussen vrijwillig volgen, naast de voor hen verplichte cursussen.

Beoordeling

Om een beter beeld te krijgen van de competenties, kwaliteiten, drijfveren en valkuilen voor sollicitanten, medewerkers, leidinggevenden en teams faciliteert HR uniforme tools voor beoordelingen. HR is opgeleid om deze tools te gebruiken en te interpreteren voor de verdere ontwikkeling van onze medewerkers.

Nieuws & Stories

Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg - deelstaatregering steunt regionale aanpak vleesvoorziening
Nieuws
02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
Persbericht
10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
Persbericht
20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
Persbericht
18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
Persbericht
16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
Persbericht
23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
Nieuws
23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
Persbericht
21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
Persbericht
02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
Persbericht
29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid
Persbericht
24 november 2022 Vion Crailsheim en zuivelfabriek Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl: expertise uitwisselen in de sector voor meer dierenwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit
Persbericht
21 november 2022 EuroTier 2022 in Hannover, Duitsland - grote respons voor Vion  
Nieuws
10 november 2022 Vion breidt verder uit in het oosten van Duitsland
Persbericht
28 oktober 2022 De Groene Weg werkt samen in 'kalf-bij-koe' project
  Arbo-opleidingen zijn essentieel in de werkomgeving van Vion. Modules als 'fit en gezond thuiswerken' en 'bedrijfshulpverlening' hebben ook bijgedragen aan een veilige en gezonde werkomgeving
  Ziekteverzuim
  Ziekteverzuim
  2019 4.3 %
  2020 5.8 %
  2021 5.7 %
  2019 5.0 %
  2020 6.3 %
  2021 6.6 %
  2019 4.0 %
  2020 4.2 %
  2021 5.4 %
  2021 3.0 %

  Toelichting op de resultaten

  Het ziekteverzuim in Nederland en Duitsland was hoger dan de doelstelling, vooral door het aanhouden van COVID-19 en de integratie van het personeelsbestand in Duitsland. Door de enorme toename van het aantal productiemedewerkers, die door de aard van hun functie over het algemeen een hoger ziekteverzuim hebben, is ook het ziekteverzuim gestegen. Het ziekteverzuim in België is relatief laag, omdat we daar rekenen met de eerste vier weken van elke ziekte ten opzichte van zes weken voor Nederland en Duitsland. Het aantal arbeidsongevallen van eigen werknemers nam toe door integratie van het externe personeelsbestand in Duitsland, waardoor het aantal arbeidsongevallen van inleenkrachten juist daalde.

  Nieuws & Stories

  Persbericht
  03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg - deelstaatregering steunt regionale aanpak vleesvoorziening
  Nieuws
  02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
  Persbericht
  10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
  Persbericht
  20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
  Persbericht
  18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
  Persbericht
  16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
  Persbericht
  23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
  Nieuws
  23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
  Persbericht
  21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
  Persbericht
  02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
  Persbericht
  29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid
  Persbericht
  24 november 2022 Vion Crailsheim en zuivelfabriek Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl: expertise uitwisselen in de sector voor meer dierenwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit
  Persbericht
  21 november 2022 EuroTier 2022 in Hannover, Duitsland - grote respons voor Vion  
  Nieuws
  10 november 2022 Vion breidt verder uit in het oosten van Duitsland
  Persbericht
  28 oktober 2022 De Groene Weg werkt samen in 'kalf-bij-koe' project