Waar bent u naar op zoek?

Duurzaamheid
21-12-2022

Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance

Boxtel, 21 december 2022 Met het bouwen van vraaggestuurde ketens biedt Vion veilig, gezond en lekker voedsel. Hierbij verbindt het bedrijf alle partijen in de keten (van boer tot bord) en balanceren ze vraag en aanbod. Dit is Vion’s strategie Building Balance Chains. De volgende stap in het Good Farming Balance concept is verdere differentiatie in marktsegmenten met focus op duurzaamheid.

Het Good Farming Balance ketenconcept speelt in op de specifieke vraag in internationale afzetmarkten. Sinds de introductie in 2017 heeft het zich bewezen en levert ongeveer 75% van de leveranciers van Vion binnen dit vraaggestuurde concept. Met het bijbehorende prijsindexgarantie (PIG) systeem, garandeert Vion een concurrerende prijs aan haar leveranciers. De strategie van Vion is gericht op de verdere segmentatie van haar vleesafzetmarkten en het bouwen van gedifferentieerde ketens met focus op dierenwelzijn, smaak, kwaliteit en duurzaamheid, zoals de deelketen Robusto. Dit is de volgende stap in het Good Farming Balance concept.

Prijsindexgarantie-systeem voor continuïteit
Vion waarborgt de continuïteit van het Good Farming Balance concept. Enerzijds door meer stabiliteit aan te brengen in het PIG systeem. Anderzijds door te zorgen dat het PIG systeem past in de sterk wisselende marktomstandigheden van de laatste jaren. Die stellen varkenshouders en Vion voor economische uitdagingen. De sterk gewijzigde markten met hun eigen dynamiek, hebben grote impact op de internationale noteringen die in het mandje van het PIG systeem zijn opgenomen. Hierdoor blijken de noteringen niet altijd meer representatief voor de markten welke gerelateerd zijn aan de afzetmarkten van Vion.

Daarom zet Vion met ingang van januari 2023 het PIG systeem weer in dezelfde vorm in werking, zoals het systeem in januari 2022 met een herzien mandje van noteringen is aangezet. Nieuw daarbij is, dat het PIG systeem een maximale nabetaling kent van 1,5 ct/kg. Deze maximale nabetaling is bovengemiddeld, kijkend naar de jaarlijkse nabetalingen sinds de invoering van het PIG systeem (inclusief de uitzonderlijk hoge voorlopige nabetaling van circa 2,7 ct/kg die in de vijfde week van 2023 over het jaar 2022 uitbetaald zal worden aan de leveranciers).

Differentiatie met focus op duurzaamheid
Een volgende stap in de verdere ontwikkeling van Good Farming Balance, is het differentiëren in marktsegmenten en het bouwen van vraaggestuurde deelketens met de focus op duurzaamheid. Vion heeft de ambitie om in samenwerking met haar leveranciers richting 2030 de CO2-footprint van de totale varkensvleesketen te reduceren. Vion heeft en werkt binnen het Good Farming Balance concept aan een aantal deelketens waar duurzaamheid onderdeel van wordt, zoals Robusto.

Om de varkenshouders te stimuleren zich in te zetten voor verduurzaming van de varkensvleesketen, gaat Vion werken met een duurzaamheidsstimulans gekoppeld aan prestaties ten aanzien van CO2-reductie op het bedrijf. Op deze manier verbindt Vion continuïteit van het concept – met het PIG systeem – met duurzaamheid. Varkenshouders welke aansluiten in een deelketen kunnen zo een extra bedrag per varken verdienen, gekoppeld aan nog nader uit te werken duurzaamheidsdoelstellingen. Voor de precieze uitwerking werkt Vion samen met een klankbordgroep van onder andere Good Farming Balance-varkenshouders. In het eerste kwartaal van 2023 wordt dit verder uitgewerkt en geïntroduceerd waarna varkenshouders kunnen aansluiten. Op deze manier draagt iedereen in de keten bij aan verdere verduurzaming van de varkensvleesketen.

 

Meer nieuws van Vion

Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München ‘Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland
Nieuws
12 juni 2023 Slimme techniek in de varkensstal
Persbericht
07 juni 2023 Vion kondigt strategische transformaties aan en gaat werken met landen units  
Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg
Nieuws
02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland