Waar bent u naar op zoek?

21-12-2022

Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance

Boxtel, 21 december 2022 Met het bouwen van vraaggestuurde ketens biedt Vion veilig, gezond en lekker voedsel. Hierbij verbindt het bedrijf alle partijen in de keten (van boer tot bord) en balanceren ze vraag en aanbod. Dit is Vion’s strategie Building Balance Chains. De volgende stap in het Good Farming Balance concept is verdere differentiatie in marktsegmenten met focus op duurzaamheid.

Het Good Farming Balance ketenconcept speelt in op de specifieke vraag in internationale afzetmarkten. Sinds de introductie in 2017 heeft het zich bewezen en levert ongeveer 75% van de leveranciers van Vion binnen dit vraaggestuurde concept. Met het bijbehorende prijsindexgarantie (PIG) systeem, garandeert Vion een concurrerende prijs aan haar leveranciers. De strategie van Vion is gericht op de verdere segmentatie van haar vleesafzetmarkten en het bouwen van gedifferentieerde ketens met focus op dierenwelzijn, smaak, kwaliteit en duurzaamheid, zoals de deelketen Robusto. Dit is de volgende stap in het Good Farming Balance concept.

Prijsindexgarantie-systeem voor continuïteit
Vion waarborgt de continuïteit van het Good Farming Balance concept. Enerzijds door meer stabiliteit aan te brengen in het PIG systeem. Anderzijds door te zorgen dat het PIG systeem past in de sterk wisselende marktomstandigheden van de laatste jaren. Die stellen varkenshouders en Vion voor economische uitdagingen. De sterk gewijzigde markten met hun eigen dynamiek, hebben grote impact op de internationale noteringen die in het mandje van het PIG systeem zijn opgenomen. Hierdoor blijken de noteringen niet altijd meer representatief voor de markten welke gerelateerd zijn aan de afzetmarkten van Vion.

Daarom zet Vion met ingang van januari 2023 het PIG systeem weer in dezelfde vorm in werking, zoals het systeem in januari 2022 met een herzien mandje van noteringen is aangezet. Nieuw daarbij is, dat het PIG systeem een maximale nabetaling kent van 1,5 ct/kg. Deze maximale nabetaling is bovengemiddeld, kijkend naar de jaarlijkse nabetalingen sinds de invoering van het PIG systeem (inclusief de uitzonderlijk hoge voorlopige nabetaling van circa 2,7 ct/kg die in de vijfde week van 2023 over het jaar 2022 uitbetaald zal worden aan de leveranciers).

Differentiatie met focus op duurzaamheid
Een volgende stap in de verdere ontwikkeling van Good Farming Balance, is het differentiëren in marktsegmenten en het bouwen van vraaggestuurde deelketens met de focus op duurzaamheid. Vion heeft de ambitie om in samenwerking met haar leveranciers richting 2030 de CO2-footprint van de totale varkensvleesketen te reduceren. Vion heeft en werkt binnen het Good Farming Balance concept aan een aantal deelketens waar duurzaamheid onderdeel van wordt, zoals Robusto.

Om de varkenshouders te stimuleren zich in te zetten voor verduurzaming van de varkensvleesketen, gaat Vion werken met een duurzaamheidsstimulans gekoppeld aan prestaties ten aanzien van CO2-reductie op het bedrijf. Op deze manier verbindt Vion continuïteit van het concept – met het PIG systeem – met duurzaamheid. Varkenshouders welke aansluiten in een deelketen kunnen zo een extra bedrag per varken verdienen, gekoppeld aan nog nader uit te werken duurzaamheidsdoelstellingen. Voor de precieze uitwerking werkt Vion samen met een klankbordgroep van onder andere Good Farming Balance-varkenshouders. In het eerste kwartaal van 2023 wordt dit verder uitgewerkt en geïntroduceerd waarna varkenshouders kunnen aansluiten. Op deze manier draagt iedereen in de keten bij aan verdere verduurzaming van de varkensvleesketen.

 

Meer nieuws van Vion

Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg – deelstaatregering steunt regionale aanpak vleesvoorziening
Nieuws
02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
Persbericht
10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
Persbericht
20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
Persbericht
18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
Persbericht
16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
Persbericht
23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
Nieuws
23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
Persbericht
21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
Persbericht
02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
Persbericht
29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid
Persbericht
24 november 2022 Vion Crailsheim en zuivelfabriek Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl: expertise uitwisselen in de sector voor meer dierenwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit
Persbericht
21 november 2022 EuroTier 2022 in Hannover, Duitsland – grote respons voor Vion  
Nieuws
10 november 2022 Vion breidt verder uit in het oosten van Duitsland
Persbericht
28 oktober 2022 De Groene Weg werkt samen in ‘kalf-bij-koe’ project