Traceerbaarheid en productintegriteit

Binnen Traceerbaarheid en productintegriteit:

Traceerbaarheid

Ervoor zorgen dat producten stroomopwaarts en stroomafwaarts in de toeleveringsketen traceerbaar zijn, is een grote uitdaging voor bedrijven die voedingsmiddelen produceren die afkomstig zijn uit complexe toeleveringsketens. Al onze producten van plantaardige of dierlijke herkomst zijn traceerbaar naar de veehouderijen en boerderijen.

We streven ernaar transparant te zijn over traceerbaarheid. Informatie over de traceerbaarheid van al onze plantaardige producten en andere niet-dierlijke ingrediënten die bij Vion worden verwerkt, wordt vastgelegd en op papier of digitaal met het product meegeleverd. Wij kunnen alle vlees en verwerkte producten traceren tot op de dag van slachting. We kunnen het product direct herleiden tot de groep bedrijven die de dieren hebben geleverd.

Voor klanten zoals retailers hebben we een traceerbaarheidscode op de verpakking die duidelijk maakt welk bedrijf aan die specifieke retailer levert. Hiermee kan de consument een QR-code scannen en zien waar het product is geproduceerd, bij welke productielocatie het dier is geslacht en wanneer dit is gebeurd.

Al onze voedingsmiddelen, afkomstig van planten of dieren, zijn traceerbaar tot aan de boerderijen

Productintegriteit

Productintegriteit heeft betrekking op de organisatie van product- en procesintegriteit, alsmede transparantie van de toeleveringsketen, om een eerlijke, betrouwbare bewakingsketen te beheren. Het garandeert ook voor de consument dat de verpakking het product bevat dat op het etiket staat vermeld. Net als bij voedselveiligheid en dierenwelzijn erkennen we dat productintegriteit in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van alle partners in de toeleveringsketen. Op basis daarvan zijn we begonnen met het ontwikkelen van een Nederlandse Chain of Custody-standaard voor varkensvlees, gecertificeerd volgens de ‘Beter Leven’-norm van de Nederlandse Dierenbescherming. Hiermee is in 2015 begonnen, samen met de introductie van ‘Beter Leven’-varkensvlees in de detailhandel in Nederland. Met dit initiatief hebben wij en onze relevante stakeholders de beheersing van proces- en productintegriteit naar een hoger niveau getild. Voor de beoordeling van integriteit is bewijs nodig over hoe Vion de verplichte en extra productgerelateerde informatie garandeert en verifieert. Ons doel voor 2022 is dat 85% van ons verkoopvolume afkomstig is van productielocaties die zijn gecertificeerd volgens een specifieke norm voor productintegriteit.

Nieuws & Stories

Nieuws
20 juni 2022 Vion kondigt managementwijziging Business Unit Pork aan
Nieuws
17 juni 2022 Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Nieuws Nieuws
09 juni 2022 De volgende stap in Slimme Varkensketen-project sturen op diergezondheid
Persbericht
03 juni 2022 Innovaties van Vion gepresenteerd op de PLMA
Persbericht
17 mei 2022 ME-AT the Alternative lanceert plantaardige vleesvervangers uit eigen land
Persbericht
16 mei 2022 Eerste Belgische varkens geleverd aan biologische vleesproducent De Groene Weg
Nieuws
16 mei 2022 Vion sponsort voedselpakketten voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Persbericht
07 april 2022 Duurzame ketens hebben de toekomst
Nieuws
24 maart 2022 Turbulent jaar voor Vion door moeilijke marktomstandigheden
Persbericht
01 maart 2022 Vion Boxtel neemt drie elektrische terminal trekkers in gebruik
Nieuws
23 december 2021 Vion introduceert herzien prijsindexgarantie-systeem ondanks onbalans in de markt
Nieuws
21 december 2021 Vion introduceert een virtuele Koebril om dierenwelzijn te verbeteren
Stories
01 december 2021 Vion koploper in sector voor voedsel en drank ondernemingen
Nieuws
25 november 2021 Vion zet volgende stap en blijft CO2-uitstoot binnen de levensmiddelenlogistiek aanzienlijk verlagen
Nieuws
17 november 2021 World Steak Challenge – Vion wint twee keer goud en vijf keer zilver

In 2021 hebben we gemoderniseerde softwaresystemen en cloudoplossingen verder doorgevoerd in onze productielocaties voor varkensvlees. Hiermee wilden we de gegevensstroom preciezer en efficiënter optimaliseren om meer gedetailleerde productbalansberekeningen te kunnen maken.

Aparte toeleveringsketens voor specifieke detailhandelaren

Consumenten en klanten in de Noordwest-Europese markt willen steeds vaker weten waar hun vlees vandaan komt. Zo vragen meerdere Nederlandse en Duitse retailers vlees van een beperkt aantal varkenshouderijen. Er zijn groepen Nederlandse varkenshouderijen, gecertificeerd met 1 ster van het Beter Leven-keurmerk, die zijn aangesloten bij een specifieke retailer. Wij zorgen ervoor dat deze individuele toeleveringsketens zich toespitsen op één klant. Deze toeleveringsketens voor detailhandelaren zijn ook een goede gelegenheid om volledige transparantie te tonen aan consumenten en burgers

DNA is de ultieme controle voor de consument en tevens een instrument om de integriteit van al onze processen aan te tonen

Integriteit van Vion Good Farming Star-varkensvlees geverifieerd door DNA

Klanten en consumenten hechten de afgelopen jaren steeds meer waarde aan de integriteit van onze producten en processen. Met ‘integriteit’ bedoelen we dat alle kenmerken die aan het product zijn gekoppeld, inclusief dierenwelzijn en herkomst, 100% geverifieerd kunnen worden. We hebben al controlesystemen voor procesintegriteit geïmplementeerd met verificatie per product, evenwichtig in de hele toeleveringsketen. Naast deze gecertificeerde systemen controleren we productintegriteit nu ook door middel van het testen van het DNA van consumentenproducten.

Van varken tot worst: Identity Preserved

We hebben het proces zo ingericht dat DNA van alle Good Farming Star-zeugen wordt verzameld, geanalyseerd en opgeslagen in een DNA-database. Er worden DNA-tests uitgevoerd om te verifiëren dat consumptiegoederen zoals varkenskarbonades, verse worsten, gekookte vleesproducten en ingrediënten van varkensvleesmeel allemaal voldoen aan het varken van oorsprong. DNA is daarmee een ultiem controlemiddel om consumenten transparantie te bieden en daarnaast een instrument om de integriteit van al onze processen aan te tonen. Met dit instrument kan Vion laten zien dat het actief werkt aan productintegriteit.

IFS Product Integrity Assessment

Toen enkele jaren geleden het duurzame marktconcept Varken van Morgen (1 ster Beter Leven) voor de Nederlandse detailhandel werd ontwikkeld, met aanvullende eisen voor dierenwelzijn, diergezondheid en milieu, is met de detailhandel afgesproken dat de integriteit van deze producten tijdens de verwerking moet worden gegarandeerd. Om de product- en procesintegriteit te controleren en te bewijzen, werd gebruikgemaakt van de CBL Chain of Custody-standaard. In 2019 begon Vion met de voorbereidingen voor de overstap van de CBL Chain of Custody naar de IFS PIA (IFS Product Integrity Assessment). In 2020 hebben alle Nederlandse Vion-vleesproductielocaties, alsmede de eerste twee productielocaties in Duitsland, de IFS Product Integrity Assessment met succes doorstaan.

Nieuws & Stories

Nieuws
20 juni 2022 Vion kondigt managementwijziging Business Unit Pork aan
Nieuws
17 juni 2022 Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Nieuws Nieuws
09 juni 2022 De volgende stap in Slimme Varkensketen-project sturen op diergezondheid
Persbericht
03 juni 2022 Innovaties van Vion gepresenteerd op de PLMA
Persbericht
17 mei 2022 ME-AT the Alternative lanceert plantaardige vleesvervangers uit eigen land
Persbericht
16 mei 2022 Eerste Belgische varkens geleverd aan biologische vleesproducent De Groene Weg
Nieuws
16 mei 2022 Vion sponsort voedselpakketten voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Persbericht
07 april 2022 Duurzame ketens hebben de toekomst
Nieuws
24 maart 2022 Turbulent jaar voor Vion door moeilijke marktomstandigheden
Persbericht
01 maart 2022 Vion Boxtel neemt drie elektrische terminal trekkers in gebruik
Nieuws
23 december 2021 Vion introduceert herzien prijsindexgarantie-systeem ondanks onbalans in de markt
Nieuws
21 december 2021 Vion introduceert een virtuele Koebril om dierenwelzijn te verbeteren
Stories
01 december 2021 Vion koploper in sector voor voedsel en drank ondernemingen
Nieuws
25 november 2021 Vion zet volgende stap en blijft CO2-uitstoot binnen de levensmiddelenlogistiek aanzienlijk verlagen
Nieuws
17 november 2021 World Steak Challenge – Vion wint twee keer goud en vijf keer zilver
% extern verkocht volume met een specifieke integriteitsnorm (IFS PIA, Orgainvent, LQB Herkunft)
 % extern verkocht volume met een specifieke integriteitsnorm
2019 82 %
2020 77 %
2021 76 %
% extern verkocht volume van productielocaties met IFS PIA-norm voor productintegriteit
% extern verkocht volume van productielocaties met IFS PIA-norm voor productintegriteit
2019 59 %
2020 58 %
2021 57 %
% extern verkocht volume van productielocaties met de Duitse Orgainvent of LQB-Herkunft integriteitsnorm
% extern verkocht volume van productielocaties met de Duitse Orgainvent of LQB-Herkunft integriteitsnorm
2019 22 %
2020 19 %
2021 20 %

Toelichting op de resultaten

 De doelstelling voor 2021 was om 85% van ons extern verkochte volume gecertificeerd te hebben onder een specifieke integriteitsnorm. We hebben 77% gehaald. De certificatie-instelling zag geen mogelijkheid om in het vierde kwartaal van 2021 de vereiste locatiecontroles in te plannen. Deze controles zijn inmiddels in 2022 bij het ter perse gaan van dit verslag uitgevoerd.

Nieuws & Stories

Nieuws
20 juni 2022 Vion kondigt managementwijziging Business Unit Pork aan
Nieuws
17 juni 2022 Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Nieuws Nieuws
09 juni 2022 De volgende stap in Slimme Varkensketen-project sturen op diergezondheid
Persbericht
03 juni 2022 Innovaties van Vion gepresenteerd op de PLMA
Persbericht
17 mei 2022 ME-AT the Alternative lanceert plantaardige vleesvervangers uit eigen land
Persbericht
16 mei 2022 Eerste Belgische varkens geleverd aan biologische vleesproducent De Groene Weg
Nieuws
16 mei 2022 Vion sponsort voedselpakketten voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Persbericht
07 april 2022 Duurzame ketens hebben de toekomst
Nieuws
24 maart 2022 Turbulent jaar voor Vion door moeilijke marktomstandigheden
Persbericht
01 maart 2022 Vion Boxtel neemt drie elektrische terminal trekkers in gebruik
Nieuws
23 december 2021 Vion introduceert herzien prijsindexgarantie-systeem ondanks onbalans in de markt
Nieuws
21 december 2021 Vion introduceert een virtuele Koebril om dierenwelzijn te verbeteren
Stories
01 december 2021 Vion koploper in sector voor voedsel en drank ondernemingen
Nieuws
25 november 2021 Vion zet volgende stap en blijft CO2-uitstoot binnen de levensmiddelenlogistiek aanzienlijk verlagen
Nieuws
17 november 2021 World Steak Challenge – Vion wint twee keer goud en vijf keer zilver