Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vion houdt zich al een aantal jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Terwijl voedselveiligheid een absolute voorwaarde is, streven we er oprecht naar om vlees te produceren met respect voor dier en milieu.

Voedsel in het algemeen, en vlees in het bijzonder, is een populair onderwerp van talrijke maatschappelijke discussies. Deze discussies kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdthema’s:

  • dierenwelzijn (op, voor en na het verlaten van de boerderij)
  • supply chain gerelateerde zaken als traceerbaarheid, transparantie en productintegriteit
  • de impact van vleesproductie op het milieu
  • volksgezondheid

Bij Vion hebben we besloten om deze discussies niet uit de weg te gaan, maar om juist actief deel te nemen aan de maatschappelijke dialoog over deze belangrijke thema’s. Wij willen de discussie met en de creativiteit van onze stakeholders met betrekking tot deze thema’s aanmoedigen. En samen oplossingen bedenken om onze industrie aan te sporen best practices te implementeren.

In ons MVO-rapport leest u meer over onze MVO-strategie en de maatregelen die we treffen.

Hoe wij waarde creëren

Ons waardecreatiemodel laat zien hoe wij waarde creëren en werken aan een duurzame toekomst.

vion

Onze MVO-thema’s

Met het oog op ons bedrijf en op het effect dat andere bedrijven binnen de keten op ons hebben, hebben we een lijst gemaakt van MVO-thema’s die relevant zijn voor Vion. Dat zijn er in totaal 30: 18 sociale, 9 milieu- en 3 economische thema’s.

Om de materiële thema’s vast te stellen, hebben we een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Vervolgens evalueerden we elk thema op basis van twee dimensies:

  1. De mate waarin het thema invloed heeft op de beoordelingen en beslissingen van stakeholders (y-as van de matrix);
  2. Vion’s sociale, economische en milieu-impact op dat thema: hoeveel impact kan Vion op elk thema uitoefenen? Alleen, of door andere stakeholders te beïnvloeden (x-as van de matrix).

Zo zijn alle thema’s in een materialiteitsmatrix gezet.

vion

De 17 thema’s rechtsboven in de matrix zijn voor Vion en onze stakeholders het meest materieel. In ons MVO-rapport vindt u onze aanpak van alle MVO-thema’s. Vier van de materiële thema’s krijgen vanuit onze strategie prioriteit:

Voedselveiligheid

Elke dag eten 100 miljoen consumenten een maaltijd met daarin een beetje Vion. Deze producten moeten veilig én gezond zijn. Onze grootste verantwoordelijkheid is daarom om de veiligheid van al onze producten te garanderen, in elk opzicht.

Om onze productieprocessen te borgen, investeren we continu in onze infrastructuur en intensief kwaliteitsmanagement. We volgen strikte procedures en hanteren verschillende onafhankelijke certificeringsstandaarden voor het verbeteren van voedselveiligheidsmanagement. Zoals IFS, BRC, IKB, QS, GlobalGap en Organic.

Lees meer

"Elke dag eten 100 miljoen consumenten een maaltijd met daarin een beetje Vion"

"Het is onze plicht om respectvol met de dieren om te
gaan"

Dierenwelzijn

Wij werken dagelijks met duizenden dieren. Het is onze plicht om dat met respect te doen. Om dierenwelzijn te garanderen, investeren wij in de benodigde infrastructuur, volgen onze medewerkers trainingen en installeren we beveiligingstechnologie, zoals Closed Circuit Television (CCTV).

Dierenwelzijn tijdens transport
Vion heeft een gedecentraliseerd netwerk van slachthuizen met passende capaciteit voor de hoeveelheid vee in een bepaalde regio. Dit maakt korte transsportafstanden mogelijk, met minder dan 8 uur transporttijd. Ook houden we grip op dierenwelzijn door te investeren in moderne transportvoertuigen voor dieren, en met gestandaardiseerde transportcontroles bij het lossen. Bovendien inspecteren externe officiële dierenartsen alle dieren tijdens het lossen.

Dierenwelzijn tijdens slachtproces
In onze slachthuizen houden we grip op dierwelzijn met bijvoorbeeld trainingen en cursussen voor alle werknemers die met vee werken. Speciaal opgeleide animal welfare officers zorgen dat de richtlijnen gevolgd worden. De animal welfare officers volgen twee keer per jaar een training. Tijdens werktijden staan de stallen, de verdovings- en slachthallen voortdurend onder supervisie van minstens één officiële dierenarts.

Bovendien evalueert Vion’s team van veterinaire deskundigen de prestatie van de slachterijen en de leveranciers. De resultaten van de dierenwelzijnscontroles worden gerapporteerd aan het executive committee. Als er zaken niet kloppen, moeten de verantwoordelijke werknemers corrigerende en preventieve maatregelen nemen.

Lees meer

Transparantie

Vion wil binnen de vleesindustrie koploper zijn op gebied van transparantie. In 2014 was Vion het eerste bedrijf dat de officiële veterinaire auditrapporten online publiceerde; en in 2016 lanceerden we, als koplopers binnen de Duitse industrie, een transparantiewebsite. In 2017 volgde een Nederlandse transparantiewebsite. Op onze transparantiewebsites geven we uitgebreide informatie over onze productieprocessen, met filmpjes, foto’s en teksten. We zetten op deze sites ook de resultaten van de officiële vleesinspecties (ante mortem en post mortem). En ook de onafhankelijke kwaliteitsbewakingsaudits van onze productielocaties staan op de websites.

"Om inzicht te geven aan consumenten, werken we samen met onze leveranciers en klanten"

Traceerbaarheid en productintegriteit

Alle dieren die bij Vion komen, worden duidelijk gemerkt door middel van een oormerk of een ander uniek identificatieteken. De etiketten en de achterliggende database maken het mogelijk om de producten te traceren naar de geboorteplaats van alle varkens en runderen. Na de slacht verpakt Vion de karkassen en uitgebeende producten in partijen met soortgelijke eigenschappen: land, regio van herkomst, kwaliteitsprogramma’s, ras en/of productiedata. Al het extern verkochte volume van Vion is traceerbaar tot een kleine groep varkenshouders.

Productintegriteit en correcte etikettering van producten is vereist om een betrouwbare leverancier te zijn. Voor het waarborgen van productintegriteit hanteren wij verschillende standaarden, zoals NEN-ISO en IFS Food. We hebben specifieke integriteitsnormen zoals Orgainvent en de CBL-integriteitsnorm geïntroduceerd bij onze productielocaties en zullen de integratie ervan ook verder voortzetten.

Lees meer

MVO-rapport

In april 2017 hebben we ons eerste MVO-rapport gepubliceerd. Dit rapport was tastbaar bewijs van onze betrokkenheid bij de belangrijkste thema’s binnen de Europese vleesindustrie. In november 2017 zijn we door het Ministerie van Economische Zaken beloond met één van de drie Kristalprijzen, als snelste stijger op de Transparantiebenchmark.

In ons 2017 rapport doen wij verslag van onze vorderingen sinds het eerste rapport en hebben we de scope verbreed naar de totale waardeketen van vlees. Dit vereist dat we gegevens verzamelen en ons uitspreken over de activiteiten van andere spelers binnen de keten. We hebben daarom twee nieuwe relevante onderwerpen geïntroduceerd: de milieuaspecten van veehouderij en de uitstoot van broeikasgassen van de vleesproductieketen. Nieuw is ook dat we de onderwerpen en gerelateerde initiatieven hebben gekoppeld aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Stakeholderdialoog

Vion gaat de vele maatschappelijke discussies niet uit de weg, maar doet mee. We staan open voor gesprekken en moedigen kennisuitwisseling en dialogen met onze stakeholders aan.

'Vion is erg behulpzaam geweest in het verleden"

Bernd Maiweg
Duitse vakbond NGG (Gewerkschaft Nahrung, Genuss Gaststätten)

Als vakbondsman is Bernd Maiweg niet direct iemand voor wie de deuren van bedrijven in de vleessector wagenwijd openstaan. Een onderdeel van Vion’s bedrijfsstrategie is echter om een dialoog te starten met critici. De deuren openen, aan tafel gaan voor een gesprek, argumenten uitwisselen en samen naar oplossingen zoeken is onmisbaar voor de samenwerking tussen de werknemers en het bedrijf, vindt HR-manager Roger Legath: ‘We moeten samen voorwaarts’.

Lees de hele dialoog

"Veeteelt is belangrijk in een duurzaam gebruik van de aarde, omdat grazers eiwitten kunnen produceren"

Louise Fresco
Landbouw- en voedseldeskundige, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research

De mens is een omnivoor en kan de benodigde nutriënten uit tal van voedingsmiddelen halen. In zijn algemeenheid is het oude adagium ‘eet gevarieerd en wees matig’ nog steeds adequaat. Het gaat daarbij natuurlijk altijd om het voedingspatroon en – afgezien van allergische aandoeningen of andere fysiologische beperkingen – niet om individuele voedingsmiddelen. Vlees bevat tal van nuttige voedingstoffen en micronutriënten. Producten van dierlijke oorsprong vormen bovendien een bron van een aantal vitaminen die de mens niet uit andere voedingsmiddelen kan halen.

Lees de hele dialoog

"We dragen samen de verantwoordelijkheid om gezond vlees aan te bieden dat tegen een duurzame prijs geproduceerd en verkocht wordt"

Hans Huijbers
Voorzitter van ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie)

Lees de hele dialoog

"Momenteel hebben we 1 ster van het Beter Leven keurmerk, maar wat is de volgende stap?"

Jaap Kreuger
Voorzitter van de leveranciersvereniging Good Farming Star varkenshouders

‘Het marktconcept Good Farming Star en de betrokken varkenshouders hebben sinds 2009 al veel resultaten geboekt binnen de varkenshouderij. Het begon allemaal toen we met de Dierenbescherming en retailorganisaties, zoals Albert Heijn, samen gingen werken aan de implementatie van het Beter Leven keurmerk met één ster. Dat is een keurmerk voor het verbeteren van dierenwelzijn in de varkensvleesproductie. Op basis van wederzijds vertrouwen namen we het risico om onszelf te onderscheiden. Wij vonden dat het nodig was om een nieuwe vraaggestuurde keten te ontwikkelen voor ons varkensvlees die gebaseerd was op het verbeteren van dierenwelzijn en het verhogen van de transparantie voor de consument. Nu, in 2017 staat er een volwassen en professionele keten van boerderij tot klant.’

Lees de hele dialoog

"Consumenten zullen moeten gaan betalen voor optimale omstandigheden in veeteelt"

Matthias Wolfschmidt
Dierenarts en vicevoorzitter van Foodwatch

Foodwatch, een NGO die gericht is op consumentenbescherming, voedselproductie en retail, heeft 36.000 aanhangers in Duitsland en nog eens 6.000 in Nederland. De in Berlijn gevestigde dierenarts Matthias Wolfschmidt is een van de managers van Foodwatch. Hij heeft verscheidene beschuldigingen geuit tegen de voedselindustrie met statements als: ‘één op de vier dierlijke producten is afkomstig van een ongezond dier’, en hij heeft nu zijn provocatieve beschuldigingen gepubliceerd in een boek getiteld ‘Das Schweinesystem’.

Lees de hele dialoog

"Het respect dat ik heb voor de veehouders die dit keurmerk hebben geïmplementeerd is gegroeid"

Thomas Schröder
Directeur van de Deutscher Tierschutzbund

De Duitse Dierenbescherming, de Deutscher Tierschutzbund, is de grootste voorvechter van beter dierenwelzijn in de veehouderij. Zonder deze organisatie en zijn motto ‘Dierenwelzijn met hart en geest’ zou de Duitse landbouwsector niet zo’n hoog niveau hebben behaald.

Lees de hele dialoog

"Het koeienras Simmentaler is bij uitstek geschikt voor zowel de zuivel als de vleesindustrie"

Josef Schöberl
Rundveehouder en Vion-leverancier uit Beieren, Duitsland

In Au am Inn, gelegen ergens tussen München en Passau, staat een uitzonderlijk mooie boerderij op een heuvel. Op heldere dagen kan zelfs de beroemde Zugspitze gezien worden vanaf deze heuvel. De eigenaar, Josef Schöberl, is 55 jaar oud en houdt van skiën in de winter, zwemmen in de zomer en van de landbouw, zowel in praktijk als in theorie. Deze man uit Oberbayern is net zo fit als een goed getrainde atleet door het zware werk dat hij dagelijks verricht.

Lees de hele dialoog
Terug naar boven