Onze strategie: Building Balanced Chains

Om onze purpose ‘Providing Food that Matters’ te vervullen, hanteren wij de strategie Building Balanced Chains (BBC) voor het leveren van veilig, gezond en smakelijk voedsel en het creëren van waarde binnen een toekomstbestendig ecosysteem.

Evenwichtige ketens zijn vraaggestuurde voedselketens met:

  • Optimalisatie van het management van boerderijen: het beschikbaar stellen van relevante gegevens aan boeren voor het optimaliseren van hun management en het verbeteren van dierenwelzijn, efficiëntie en milieuvriendelijkheid.
  • Eiwitvalorisatie
  • Productspecialisatie: unieke concepten en productinnovaties die gebruikmaken van de heersende consumententrends.

Om de allerbeste producten vers op ons bord te krijgen, hebben we zo kort mogelijke ketens nodig. Dit helpt om de producten op hun best in de winkels te krijgen op een zo duurzaam mogelijke manier.

In ons MVO-verslag leest u meer over onze strategie.

Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vion houdt zich al een aantal jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Terwijl voedselveiligheid een absolute voorwaarde is, streven we er oprecht naar om vlees te produceren met respect voor dier en milieu.

Voedsel in het algemeen, en vlees in het bijzonder, is een populair onderwerp van talrijke maatschappelijke discussies. Deze discussies kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdthema’s:

  • dierenwelzijn (op, voor en na het verlaten van de boerderij)
  • supply chain gerelateerde zaken als traceerbaarheid, transparantie en productintegriteit
  • de impact van vleesproductie op het milieu
  • volksgezondheid

Bij Vion hebben we besloten om deze discussies niet uit de weg te gaan, maar om juist actief deel te nemen aan de maatschappelijke dialoog over deze belangrijke thema’s. Wij willen de discussie met en de creativiteit van onze stakeholders met betrekking tot deze thema’s aanmoedigen. En samen oplossingen bedenken om onze industrie aan te sporen best practices te implementeren.

In ons MVO-rapport leest u meer over onze MVO-strategie en de maatregelen die we treffen.

Hoe wij waarde creëren

Ons waardecreatiemodel laat zien hoe wij waarde creëren en werken aan een duurzame toekomst.

vion

Onze MVO-thema’s

Met het oog op ons bedrijf en op het effect dat andere bedrijven binnen de keten op ons hebben, hebben we een lijst gemaakt van MVO-thema’s die relevant zijn voor Vion. Dat zijn er in totaal 18: 11 sociale, 5 milieu- en 2 economische thema’s.

Om de materiële thema’s vast te stellen, hebben we een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Vervolgens evalueerden we elk thema op basis van twee dimensies:

  1. De mate waarin het thema invloed heeft op de beoordelingen en beslissingen van stakeholders (y-as van de matrix);
  2. Vion’s sociale, economische en milieu-impact op dat thema: hoeveel impact kan Vion op elk thema uitoefenen? Alleen, of door andere stakeholders te beïnvloeden (x-as van de matrix).

Zo zijn alle thema’s in een materialiteitsmatrix gezet.

vion

De negen thema’s die in de rechterbovenhoek van de materialiteitsmatrix staan zijn de belangrijkste materiële thema’s voor Vion en zijn stakeholders. Van de negen materiële thema’s waarvoor we ernaar streven om negatieve impact te minimaliseren of de positieve impact te vergroten, zijn de volgende vijf thema’s het meest cruciaal voor het dagelijkse succes van ons bedrijf.

Voedselveiligheid

Elke dag eten 100 miljoen consumenten een maaltijd met daarin een beetje Vion. Deze producten moeten veilig én gezond zijn. Onze grootste verantwoordelijkheid is daarom om de veiligheid van al onze producten te garanderen, in elk opzicht.

Om onze productieprocessen te borgen, investeren we continu in onze infrastructuur en intensief kwaliteitsmanagement. We volgen strikte procedures en hanteren verschillende onafhankelijke certificeringsstandaarden voor het verbeteren van voedselveiligheidsmanagement. Zoals IFS, BRC, IKB, QS, GlobalGap en Organic.

Lees meer over voedselveiligheid

"Elke dag eten 100 miljoen consumenten een maaltijd met daarin een beetje Vion"

"Het is onze plicht om respectvol met de dieren om te
gaan"

Dierenwelzijn

Wij werken dagelijks met duizenden dieren. Het is onze plicht om dat met respect te doen. Om dierenwelzijn te garanderen, investeren wij in de benodigde infrastructuur, volgen onze medewerkers trainingen en installeren we beveiligingstechnologie, zoals Closed Circuit Television (CCTV).

Dierenwelzijn tijdens transport
Vion heeft een gedecentraliseerd netwerk van slachthuizen met passende capaciteit voor de hoeveelheid vee in een bepaalde regio. Dit maakt korte transsportafstanden mogelijk, met minder dan 8 uur transporttijd. Ook houden we grip op dierenwelzijn door te investeren in moderne transportvoertuigen voor dieren, en met gestandaardiseerde transportcontroles bij het lossen. Bovendien inspecteren externe officiële dierenartsen alle dieren tijdens het lossen.

Dierenwelzijn tijdens slachtproces
In onze slachthuizen houden we grip op dierwelzijn met bijvoorbeeld trainingen en cursussen voor alle werknemers die met vee werken. Speciaal opgeleide animal welfare officers zorgen dat de richtlijnen gevolgd worden. De animal welfare officers volgen twee keer per jaar een training. Tijdens werktijden staan de stallen, de verdovings- en slachthallen voortdurend onder supervisie van minstens één officiële dierenarts.

Bovendien evalueert Vion’s team van veterinaire deskundigen de prestatie van de slachterijen en de leveranciers. De resultaten van de dierenwelzijnscontroles worden gerapporteerd aan het executive committee. Als er zaken niet kloppen, moeten de verantwoordelijke werknemers corrigerende en preventieve maatregelen nemen.

Lees meer over dierenwelzijn

Milieuvriendelijke veehouderij

Het onderwerp milieuvriendelijke veehouderij maakt deel uit van onze aangescherpte duurzaamheidsstrategie, met thema’s en doelen die belangrijk zijn voor duurzame voedselproductie en -consumptie. Vion wil transparant zijn over de diverse duurzaamheidsthema’s en zo haar stakeholders en vooral de consument de mogelijkheid bieden een weloverwogen keuze te maken. Dit betekent dat consumenten niet alleen kunnen kiezen op basis van informatie over dierenwelzijn, maar ook over duurzaamheid. Vion zal consumenten van informatie voorzien over onderwerpen als de CO2-footprint van varkensvlees, rundvlees en vleesalternatieven.

Lees meer over milieuvriendelijke veehouderij

"Consumenten kunnen keuzes maken op basis van dierenwelzijn en duurzaamheid"

"Om inzicht te geven aan consumenten, werken we samen met onze leveranciers en klanten"

Traceerbaarheid en productintegriteit

Alle dieren die bij Vion komen, worden duidelijk gemerkt door middel van een oormerk of een ander uniek identificatieteken. De etiketten en de achterliggende database maken het mogelijk om de producten te traceren naar de geboorteplaats van alle varkens en runderen. Na de slacht verpakt Vion de karkassen en uitgebeende producten in partijen met soortgelijke eigenschappen: land, regio van herkomst, kwaliteitsprogramma’s, ras en/of productiedata. Al het extern verkochte volume van Vion is traceerbaar tot een kleine groep varkenshouders.

Productintegriteit en correcte etikettering van producten is vereist om een betrouwbare leverancier te zijn. Voor het waarborgen van productintegriteit hanteren wij verschillende standaarden, zoals NEN-ISO en IFS Food. We hebben specifieke integriteitsnormen zoals Orgainvent en de CBL-integriteitsnorm geïntroduceerd bij onze productielocaties en zullen de integratie ervan ook verder voortzetten.

Lees meer

Keten van de toekomst ME-AT

De wereldwijde vraag naar alternatieve eiwitten groeit. Mensen maken bewustere keuzes in hun voedingspatroon, ze kiezen vaker voor het eten van minder of geen vlees. Ze worden zich steeds bewuster van de impact van hun voedingskeuzes op het klimaat en dierenwelzijn. Daarom zette Vion in 2019 een opmerkelijke stap. Naast het duurzaam produceren van traditioneel vlees gaat de onderneming onder de naam ME-AT ook kwalitatief hoogwaardige vleesalternatieven op de markt brengen.

De Groene Weg: keten waarmee het begon

De Groene Weg is de dochteronderneming van Vion die zich exclusief toelegt op de inkoop, productie en verwaarding van biologisch vlees. Al bijna 40 jaar werkt de onderneming op het gebied van varkensvlees vanuit een vraaggestuurde, gesloten keten. Drie schakels uit de keten vertellen hun verhaal: varkenshouder Johan Walvoort, De Groene Weg Livestock Manager Jan Leeijen en Geert van Wersch van worstenmakerij Brandt en Levie.

Geprüfte Qualität Bayern’ rundvlees

Een voorbeeld van een goed functionerende vleesketen is de keten voor ‘Simmental Fleckvieh’ die wij sinds enkele jaren in Beieren, Duitsland hebben. Vion Waldkraiburg werkt samen met twee producentengroepen waarvan de boeren hun dieren leveren met het Geprüfte Qualität Bayern label (GQB). Met een regionaal kwaliteits- en traceerbaarheidsprogramma heeft Vion een keten van boer en vleeshandel tot detailhandel en consument gebouwd.

Burger King, Food Service ketenpartner

Elke dag bezoeken meer dan 11 miljoen gasten BURGER KING® restaurants over de hele wereld. BURGER KING® is opgericht in 1954 en is de op één na grootste fastfoodketen ter wereld. Het maakt deel uit van RBI (Restaurant Brands International Inc.), een Canadese fastfood multinational. BURGER KING® is een van de ketenpartners van Vion Food Service.

Eerlijke prijzen

Eerlijke prijzen zijn belangrijk voor de stabiliteit in de keten en daarom uiteindelijk van belang voor alle ketenpartners. Als centrale speler in de keten heeft Vion invloed op de structurele ontwikkeling van ketens, om hiermee een eerlijke waardeverdeling in de keten te bevorderen en de  prijsvolatiliteit te beheersen. We werken intensief samen met onze klanten (retail, verwerkers, food service bedrijven) en boeren om innovatieve en duurzame prijsmodellen te ontwikkelen.

Lees meer over eerlijke prijzen

"Eerlijke prijzen zijn belangrijk voor de stabiliteit in de keten"

MVO-rapport

In april 2017 hebben we ons eerste MVO-rapport gepubliceerd. Dit rapport was tastbaar bewijs van onze betrokkenheid bij de belangrijkste thema’s binnen de Europese vleesindustrie. In november 2017 zijn we door het Ministerie van Economische Zaken beloond met één van de drie Kristalprijzen, als snelste stijger op de Transparantiebenchmark.

In 2018 is Vion opnieuw een niveau opgeklommen op de ‘Business Benchmark on Farm Animal Welfare’ tot niveau 2. Deze benchmark beoordeelt ‘s werelds belangrijkste voedselproducenten, retailers en foodservice bedrijven op hun management en transparantie op het gebied van dierenwelzijn. Omdat Vion zich hierin steeds blijft verbeteren, is deze internationale toonaangevende bedrijfsbenchmark een grote erkenning voor alle inspanningen die Vion’s medewerkers hebben geleverd ten aanzien van dierenwelzijn.

In ons 2019 rapport worden concrete resultaten gedeeld over de belangrijke onderwerpen die relevant zijn voor de toekomst van de vleesketen. Het is de weg naar ‘Building Balanced Chains’ (BBC) waarin duurzaamheidsaspecten aan het product worden gekoppeld in de keten richting de consument.

Transparantiewebsite

Consumenten, dierenwelzijnsorganisaties, politiek. In Nederland is de behoefte aan meer achtergrondinformatie en transparantie bij de productie van voedingsmiddelen de afgelopen jaren toegenomen. Als eerste bedrijf in deze sector wil Vion door middel van onze transparantiewebsite betere informatievoorziening geven, en zo voldoen aan de wens van de maatschappij tot meer transparantie.

Vion-transparantie.nl
Vion-transparenz.de

Achtergrond-informatie en transparantie

Maak kennis met onze ketenpartners

Onze nieuwe strategie staat in het teken van Building Balanced Chains. We werken aan het versterken van bestaande ketens en aan het bouwen van nieuwe. Maak kennis met een aantal van onze ketens en ketenpartners.

Terug naar boven